Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Προστασία ελλήνων δανειοληπτών από τις πρακτικές των distress funds

E-mail Εκτύπωση

 

distressfunds


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Την ήδη αυξημένη ανησυχία χιλιάδων υπερχρεωμένων ελλήνων δανειοληπτών που εν μέσω έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ενισχύουν πρόσφατα δημοσιεύματα για το έντονο ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων–“distress funds”–να αγοράσουν ελληνικά δάνεια. Με το τραπεζικό σύστημα να αντιμετωπίζει τον ολοένα διογκούμενο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων (21% στεγαστικά, 37% καταναλωτικά) και επισφαλειών συνδυαστικά με την πίεση για βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, δημιουργούνται οι «κατάλληλες» προϋποθέσεις προσέλκυσης τέτοιων επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι η λειτουργία τους στηρίζεται σε κερδοσκοπικά κίνητρα χωρίς να εξετάζουν τις βασικές αιτίες αδυναμίας πληρωμής ή προεκτάσεις κοινωνικού χαρακτήρα πχ. εάν ένα δάνειο ανήκει σε άνεργο, ευπαθείς ομάδες κ.α.

 

Ως εκ τούτου, είναι ορατός ο κίνδυνος τα distress funds να αποκτήσουν μεγάλο μέρος των δανείων ελληνικών τραπεζών με πολύ χαμηλό τίμημα και στη συνέχεια να αισχροκερδήσουν στρεφόμενοι ακόμα και νομικά κατά δανειοληπτών που αδυνατούν να πληρώσουν το χρέος τους αποκομίζοντας έστω και μέρος των απαιτήσεών τους οι οποίες θα είναι σαφώς μεγαλύτερες από το κόστος εξαγοράς των δανείων.

 

Δεδομένης της ανησυχίας που έχει δημιουργήσει στα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά αυτό το ενδεχόμενο, αλλά και της υποχρέωσης της Επιτροπής να προστατεύει τους καταναλωτές από πρακτικές αισχροκέρδειας και ασυδοσίας, ερωτάται:

  1. Ποια η θέση της στο ζήτημα; Προτίθεται να λάβει μέτρα προστασίας των ελλήνων δανειοληπτών και των ευπαθών ομάδων από ενδεχόμενες πρακτικές αισχροκέρδειας των distress funds;
  2. Ποιες οι δυνατότητες επαναδιαπραγμάτευσης και διακανονισμού για τους όρους πληρωμής που έχει ο δανειολήπτης από τη στιγμή που αλλάζει ο πιστωτής;
  3. Προβλέπεται η δημιουργία νομικού πλαισίου μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων οφειλών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε funds ή εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών;
  4. Πώς προστατεύονται οι δανειολήπτες από κερδοσκοπικές κινήσεις και αμφιλεγόμενες και παράνομες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων (πχ. ψυχολογική πίεση); Προτίθεται η Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς;  

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης