Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Υπερσυσσώρευση κρατουμένων στις φυλακές

E-mail Εκτύπωση

 

filakes


Ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναμφίβολα, ο υπερπληθυσμός κρατουμένων καθίσταται ως το βασικότερο πρόβλημα των ευρωπαϊκών φυλακών, το οποίο και εντείνεται συνεχώς σε χώρες -όπως η Ελλάδα- που εμφανίζουν σημαντική αύξηση στον αριθμό των κρατουμένων. Σύμφωνα με όλες τις σχετικές επιστημονικές μελέτες αλλά και τη διεθνή εμπειρία, η υπερσυσσώρευση κρατουμένων υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της σωφρονιστικής διαδικασίας και δυσχεραίνει τις συνθήκες κράτησης επιφέροντας ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις αφενός στη διαβίωση των τροφίμων, και αφετέρου στο έργο των σωφρονιστικών υπαλλήλων ενώ ταυτόχρονα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους, κυρίως μέσα από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις διαστάσεις του υπερπληθυσμού των φυλακών στα κράτη μέλη (αριθμός κρατουμένων σε σχέση με τη χωρητικότητα των φυλακών);
  • Διαπιστώνεται διασύνδεση ανάμεσα στο φαινόμενο του υπερπληθυσμού των κρατουμένων και των υποτροπών σε παραβατικές συμπεριφορές ή την αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών των εγκλείστων;
  • Προτίθεται να προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη ώστε να εφαρμόσουν ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής για την αποφυγή της εξάπλωσης μολυσματικών νοσημάτων στις φυλακές;
  • Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για την Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς και το συνολικότερο εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους;
  • Σκοπεύει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αναδειχθούν οι πλέον αποτελεσματικοί και κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι αποσυμφόρησης των φυλακών, με δεδομένο και το υψηλότατο κόστος κατασκευής και συντήρησής τους;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης