Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της flexicurity και καθορισμός νέου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατάρτιση της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας για την ερχόμενη δεκαετία, εν μέσω δεινής οικονομικής κρίσης, η "flexicurity" εμφανίζεται ως το επικρατέστερο μοντέλο εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα, όμως, με τη συνολική εκτίμηση της Επιτροπής, κατά το διάστημα 2007 με 2010, ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ πρόκειται να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια άτομα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η λύση των ευέλικτων μορφών εργασίας δεν είναι πανάκεια στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην έναρξη διεργασιών με ενεργή συμμετοχή των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταιρών για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της flexicurity και την κατάρτιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της στα κράτη-μέλη, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφαλούς και πλήρους απασχόλησης;


2. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, που δίνει η ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας δε λειτουργούν μόνο ως μέσο καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ως εργαλείο μονομερούς απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις;

3. Ποιος ο ρόλος της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, της αξιολόγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την flexicurity;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης