Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Απορροφητικότητα Κοινοτικών Κονδυλίων στα Κράτη-Μέλη

E-mail Εκτύπωση

 

aporrofitikotita


Ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Τα κοινοτικά κονδύλια αποτελούν ένα σπουδαίο εργαλείο για την ενίσχυση των εθνικών οικονομιών και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής των κρατών-μελών, την υλοποίηση κρίσιμων αναπτυξιακών έργων και τη σταδιακή άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η δυνατότητα, λοιπόν, απορρόφησης και ορθής χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων αναδεικνύεται σε πρωταρχική και μείζονα πρόκληση τόσο για τα κράτη-μέλη, όσο και για την Ε.Ε. συνολικά. Σύμφωνα, όμως, με πρόσφατα δημοσιοποιημένη μελέτη του Ινστιτούτου Bruegel (Euobserver), οι φτωχότερες περιοχές της Ε.Ε. δέχονται τα λιγότερα κονδύλια λόγω της παρατηρούμενης ανεπάρκειας Διοίκησης, με συνέπεια να μην επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  • Έχει λάβει γνώση της παραπάνω μελέτης; Αν ναι, πώς σχολιάζει τους ισχυρισμούς και τα ευρήματά της;
  • Διαθέτει στοιχεία για τα κονδύλια από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία που παραμένουν σε εκκρεμότητα για τα κράτη-μέλη; Πώς μεταφράζεται το σύνολο των αδιάθετων κονδυλίων ως ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών αυτών;
  • Προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε αφενός να επιταχυνθεί η διαδικασία απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων και αφετέρου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα αξιοποίησης τους από τα κράτη-μέλη;
  • Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τη χαμηλή απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων από τα κράτη-μέλη;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης