Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Παράνομα διόδια

E-mail Εκτύπωση

Τα οδικά δίκτυα που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις υψηλής ποιότητας, ασφαλείας, άνεσης όπως αυτές περιγράφονται στην Οδηγία 2006/38ΕΚ και τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου (αριθ. 1692/96 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών). Αντίστοιχα, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, η ύπαρξη διοδίων βασίζεται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών μόνον. Ειδικότερα, το σταθμισμένο μέσο ύψος των διοδίων συναρτάται με το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του σχετικού δικτύου υποδομής.

Ωστόσο, το εθνικό οδικό δίκτυο Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ) και επομένως το τμήμα Κορίνθου-Πατρών, υπάγεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο χωρίς να πληροί τους όρους ασφαλείας και ποιότητας όπως αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας σαν απατέλεσμα, οι διερχόμενοι οδηγοί να πληρώνουν ολοένα και αυξανόμενα διόδια, χωρίς αντίκρισμα, για έργα σε οδικά δίκτυα που δεν έχουν καν εκτελεστεί ή τουλάχιστον συντηρηθεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

- Πώς αιτιολογείται η ενσωμάτωση του εν λόγω οδικού άξονα στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, χωρίς να πληρούνται οι στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.; Είναι νόμιμη η υποχρέωση καταβολής διοδίων σε διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο που δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές;

- Είναι νόμιμη η αύξηση ύψους αντιτίμου διοδίων όταν αυτό δεν συνδέεται με κόστος κατασκευής, λειτουργίας και ανάπτυξης του αντίστοιχου δικτύου έργων υποδομής;

- Ποια είναι η θέση της σχετικά με το γεγονός ότι οι διερχόμενοι οδηγοί απολαμβάνουν κάκιστες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν αυξήσεις σε διόδια για έργα που ενδέχεται μελλοντικά να γίνουν;

 

 

 

Απάντηση στην ερώτηση

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης