Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των νέων που εντάσσονται σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ (stage)

E-mail Εκτύπωση

Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) που υλοποιούνται στην χώρα μας από τον ΟΑΕΔ προσφέρουν τη δυνατότητα σε νέους ανέργους και ιδιαίτερα σε νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία χρήσιμη για τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. τις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό σε ορισμένες υπηρεσίες του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε συνδυασμό με τη δυσκολία άμεσης πρόσληψης νέου προσωπικού για κάλυψη αυτών των αναγκών που οδήγησαν στην αξιοποίηση των "stagiaires" για εκτεταμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημοσίου,

β. τις συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεών τους με σκοπό την παραμονή τους στις θέσεις αυτές,

γ. την άσκηση των ίδιων καθηκόντων με αυτών των μόνιμων υπαλλήλων,

δ. την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών στις υπηρεσίες που έχουν τοποθετηθεί,

ε. την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας άμεσα αξιοποιήσιμης από τις εν λόγω υπηρεσίες,

στ. τους λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης για νέους ανθρώπους που προσφέρουν επί μακρόν τις υπηρεσίες τους σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους,

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιά είναι η γνώμη της για τη μετατροπή των συμβάσεων των συμμετεχόντων σε προγράμματα stage μετά από μακρά χρονική περίοδο συνεχών ανανεώσεων, σε σταθερή σχέση εργασίας με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης