Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Πτωχευτικό Δίκαιο και εργαζόμενοι

E-mail Εκτύπωση

 


ptoxeytiko

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωβουλή


Στο πλαίσιο των τελευταίων αλλαγών στο Πτωχευτικό Δίκαιο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, πέρα από την πρότερη αναβάθμιση των απαιτήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων από την 5η στην 3η τάξη -μαζί με τους εργαζόμενους- σε περίπτωση σύνταξης πίνακα κατάταξης απαιτήσεων επί της πτωχευτικής περιουσίας και τη σύμμετρη ικανοποίησή τους με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, θεσμοθετήθηκε η αναβάθμιση των απαιτήσεων του Δημοσίου στη 2η σειρά του εν λόγω πίνακα για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τις προσαυξήσεις τους, γεγονός που καταργεί στην πράξη κάθε προνόμιο βιοποριστικού μισθού των εργαζομένων επί της πτωχευτικής περιουσίας. Με δεδομένο ότι περίπου 900 χιλιάδες εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα παραμένουν απλήρωτοι ή λαμβάνουν ένα μικρό τμήμα του μισθού τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 μηνών σε επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων απειλούνται οριστικό κλείσιμο, δημιουργείται έντονος κίνδυνος οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που τελικώς θα υπαχθούν σε πτωχευτική διαδικασία να μην ικανοποιηθούν ως προς τις απαιτήσεις τους για δεδουλευμένα ακόμη και 2 ετών. Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Πώς κρίνει την εν λόγω εξέλιξη, που δυσχεραίνει τη θέση των εργαζομένων μετακυλώντας έμμεσα σε αυτούς το κόστος ενδεχόμενης αφερεγγυότητας του εργοδότη;
  • Διαθέτει στοιχεία για τη σειρά των απαιτήσεων σε αντίστοιχους πίνακες κατάταξης των κρατών-μελών;
  • Σκοπεύει να εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλίζεται το προνόμιο βιοποριστικού μισθού των εργαζομένων επί της πτωχευτικής περιουσίας;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης