Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην οργάνωση και κατάρτιση πολιτικών για την απασχόληση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

E-mail Εκτύπωση

Προφορική ερώτηση: Όπως είναι κοινά αποδεκτό, η ένταση και έκταση της οικονομικής κρίσης έχει προκαλέσει επιπρόσθετα σοβαρά προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των αγορών εργασίας στα κράτη μέλη της Ε.Ε., η διαχείριση των οποίων υπερβαίνει τις εθνικές κεντρικές κυβερνήσεις. Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις, που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη είναι η μείωση της απασχόλησης και η αντίστοιχη άνοδος της ανεργίας με αυξητικές τάσεις καθώς και η έντονη δυστοκία στη δημιουργία νέων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η λειτουργία των εθνικών αγορών εργασίας βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης με δυσάρεστες συνέπειες για τους εργαζόμενους, καθώς οι συλλογικές συμβάσεις καταστρατηγούνται στην πράξη, η ανασφάλιστη εργασία πολλαπλασιάζεται ενώ οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται με την στροφή προς τις ευέλικτες μορφές εργασίας χωρίς την αντίστοιχη ενδυνάμωση των εννοιών της ασφάλειας και της προστασίας στην εργασία.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια είναι η θέση της και αν προβλέπεται η ενεργητικότερη συμμετοχή και εμπλοκή των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων στην διαμόρφωση πολιτικών για τη διασφάλιση της ομαλής οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών εργασίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης