Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Δείκτης θνησιμότητας στις ηλικίες 15-19 από μεταφορές-μετακινήσεις

E-mail Εκτύπωση

shoe roadside photo

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστήμιου Αθηνών για λογαριασμό της UNICEF ( «Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2013»), ο δείκτης θνησιμότητας για τις ηλικίες 15-19 ετών από μεταφορές-μετακινήσεις ανήλθε στην Ελλάδα το 2010 σε 17.8%, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη έκθεση σε αυξημένο κίνδυνο της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας σε αντίστοιχα ατυχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένη τη πρωταρχική επιδίωξη της Ε.Ε. για την ενίσχυση του πλέγματος ασφάλειας και προστασίας των ανηλίκων, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για το δείκτη θνησιμότητας στα κράτη-μέλη από ατυχήματα που σχετίζονται με μεταφορές ή μετακινήσεις τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα;
  • Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών προκειμένου να περιοριστεί η συχνότητα αντίστοιχων ατυχημάτων και κατ’ επέκταση η θνησιμότητα από αυτά;
  • Επεξεργάζεται ή σκοπεύει να επεξεργαστεί ένα συνολικότερο σχέδιο δράσης για την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της ενημέρωσης της κοινής γνώμης (γονείς και μαθητές) σε θέματα οδικής ασφάλειας ανηλίκων (οδηγών και πεζών);
  • Υπάρχει διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση ανάλογων δράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο;  
  • Με δεδομένη τη συχνότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων από μεταφορές-μετακινήσεις των νέων ηλικίας 15-19 ετών, πώς κρίνει την πρόταση ώστε η επερχόμενη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας (6 Μαΐου 2014) να επικεντρωθεί στο εν λόγω ζήτημα;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης