Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Έντονος κίνδυνος κερδοσκοπίας ξένων funds σε βάρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

E-mail Εκτύπωση

 

confiscate


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

Όπως είναι γνωστό, οι ιδιαίτερα επώδυνες επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα με την ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την καθίζηση της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και τις μεγάλες μειώσεις στις εργασιακές αμοιβές έχουν δημιουργήσει ένα σοβαρό και εκτεταμένο πρόβλημα για χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις με κίνδυνο να απολέσουν σημαντικό μέρος ή και το σύνολο της περιουσίας τους. Για αυτό το λόγο το Ελληνικό Κράτος προέβη στην απαγόρευση πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας ενώ οι δανειολήπτες είτε μέσω της νομικής οδού, είτε μέσα από διμερείς συνεννοήσεις-ρυθμίσεις με τα Τραπεζικά Ιδρύματα αναζητούν τρόπους για τη βιώσιμη διαχείριση και αντιμετώπιση του εν λόγω κρίσιμου ζητήματος. Σύμφωνα, όμως, με δημοσιεύματα από τον εγχώριο τύπο, παρατηρείται έντονη κινητικότητα των hedge funds ως προς την αγορά των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων που αγγίζουν το 30%. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Σε αυτήν την περίπτωση και καθώς τα hedge funds δε διαθέτουν τη δομή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων ως προς τη δυνατότητα συνεννοήσεων και διακανονισμών, ποιές εκτιμά ότι μπορεί να είναι οι συνέπειες τόσο στις ρυθμίσεις δανείων, όσο και ως προς τη συνολικότερη αποδυνάμωση της προστασίας των δανειοληπτών;
  • Πώς κρίνει το ενδεχόμενο ανάπτυξης έντονων κερδοσκοπικών πρακτικών σε βάρος των Ελλήνων δανειοληπτών από την εμπλοκή των hedge funds στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων, με δεδομένη και τη μεγάλη υποτίμηση της αξίας των ακινήτων που παρατηρείται στην Ελλάδα;
  • Διαθέτει στοιχεία από προηγούμενη εμπειρία για τις επιπτώσεις από ανάλογη μαζική εμπλοκή των hedge funds στην αγορά μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων εντός ή εκτός Ε.Ε.;
  • Υπάρχουν πληροφορίες για αντίστοιχες τάσεις από hedge funds και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.(π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία) που καταγράφονται υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων; 
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης