Έντονος κίνδυνος κερδοσκοπίας ξένων funds σε βάρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Εκτύπωση

 

confiscate


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

Όπως είναι γνωστό, οι ιδιαίτερα επώδυνες επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα με την ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την καθίζηση της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και τις μεγάλες μειώσεις στις εργασιακές αμοιβές έχουν δημιουργήσει ένα σοβαρό και εκτεταμένο πρόβλημα για χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις με κίνδυνο να απολέσουν σημαντικό μέρος ή και το σύνολο της περιουσίας τους. Για αυτό το λόγο το Ελληνικό Κράτος προέβη στην απαγόρευση πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας ενώ οι δανειολήπτες είτε μέσω της νομικής οδού, είτε μέσα από διμερείς συνεννοήσεις-ρυθμίσεις με τα Τραπεζικά Ιδρύματα αναζητούν τρόπους για τη βιώσιμη διαχείριση και αντιμετώπιση του εν λόγω κρίσιμου ζητήματος. Σύμφωνα, όμως, με δημοσιεύματα από τον εγχώριο τύπο, παρατηρείται έντονη κινητικότητα των hedge funds ως προς την αγορά των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων που αγγίζουν το 30%. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

 

Share