Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Η περίπτωση της Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ

E-mail Εκτύπωση

 

 


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η ΛΑΡΚΟ είναι μια από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής σιδηρονικελίου στον κόσμο και η μόνη παραγωγός στην Ευρώπη με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό και ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή χαλυβουργία, καθώς είναι ο κύριος προμηθευτής των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών βιομηχανιών ανοξείδωτου χάλυβα επί 50 έτη. Οι μεταλλευτικοί της πόροι (μέση περιεκτικότητα Ni 0.94%) εκτιμώνται σε 113 εκατ. τόνους με την τρέχουσα αξία τους να υπερβαίνει τα 16 δις $. Διαχρονικά αποτελεί πεδίο έρευνας και εφαρμογής σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους με τα αντικείμενα της παραγωγικής της δραστηριότητας ενώ στο πλαίσιο της λειτουργίας της αναπτύσσονται καινοτομίες που εφαρμόζονται διεθνώς και συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, το εξειδικευμένο-πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί, καθώς και οι εγνωσμένες δυνατότητές της τόσο στην υιοθέτηση νέων μεθόδων (π.χ. υδρομεταλλουργική σιδηρουργία κλπ), όσο και στη δραστηριοποίησή της σε νέους συναφείς παραγωγικούς τομείς (π.χ. προδιαμορφωμένος ανοξείδωτος χάλυβας υψηλών προδιαγραφών κ.α.) πιστοποιούν την τεράστια αναπτυξιακή της προοπτική. Η εν λόγω επιχείρηση, όμως, αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων που υπονομεύουν την λειτουργία της. Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Διαθέτει στοιχεία για τη μέση τιμή (τιμολόγιο) διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας (Mwh) στις επιχειρήσεις χαλυβουργίας και ενεργοβόρου μεταλλουργίας;
  • Υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία (διάταξη ή οδηγία) που να απαγορεύει την ανανέωση των άδειων παραχώρησης των μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων και λειτουργίας της επιχείρησης;
  • Με δεδομένη αφενός τη σαφή δέσμευση της Ε.Ε. για προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια αγορά και αφετέρου την υψηλή ποιότητα μεθόδων και προϊόντων παραγωγής της ΛΑΡΚΟ, πώς αξιολογεί το ενδεχόμενο κατάτμησης της εταιρείας που θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση ή οριστική απώλεια των χαρακτηριστικών της καινοτομίας, της ποιότητας των μεθόδων που εφαρμόζει και της μοναδικότητας που διαθέτει;
  • Το σύνολο των αποφάσεων για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ στηρίζεται στην «εικασία» ότι θα επιβληθεί από την DGCOMP η επιστροφή 130εκ. € λόγω κρατικών ενισχύσεων. Έχει λάβει γνώση αν υπάρχει επίσημος καταλογισμός του ποσού αυτού ή το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία διερεύνησης του συγκεκριμένου ζητήματος; Έχει κληθεί η ΛΑΡΚΟ να παρουσιάσει τις απόψεις και να τεκμηριώσει τις αντιρρήσεις της;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης