Η περίπτωση της Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ

Εκτύπωση

 

 


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η ΛΑΡΚΟ είναι μια από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής σιδηρονικελίου στον κόσμο και η μόνη παραγωγός στην Ευρώπη με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό και ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή χαλυβουργία, καθώς είναι ο κύριος προμηθευτής των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών βιομηχανιών ανοξείδωτου χάλυβα επί 50 έτη. Οι μεταλλευτικοί της πόροι (μέση περιεκτικότητα Ni 0.94%) εκτιμώνται σε 113 εκατ. τόνους με την τρέχουσα αξία τους να υπερβαίνει τα 16 δις $. Διαχρονικά αποτελεί πεδίο έρευνας και εφαρμογής σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους με τα αντικείμενα της παραγωγικής της δραστηριότητας ενώ στο πλαίσιο της λειτουργίας της αναπτύσσονται καινοτομίες που εφαρμόζονται διεθνώς και συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, το εξειδικευμένο-πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί, καθώς και οι εγνωσμένες δυνατότητές της τόσο στην υιοθέτηση νέων μεθόδων (π.χ. υδρομεταλλουργική σιδηρουργία κλπ), όσο και στη δραστηριοποίησή της σε νέους συναφείς παραγωγικούς τομείς (π.χ. προδιαμορφωμένος ανοξείδωτος χάλυβας υψηλών προδιαγραφών κ.α.) πιστοποιούν την τεράστια αναπτυξιακή της προοπτική. Η εν λόγω επιχείρηση, όμως, αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων που υπονομεύουν την λειτουργία της. Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

Share