Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Αναθεώρηση καθεστώτος ομαδικών απολύσεων

E-mail Εκτύπωση

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

Το ζήτημα της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου που διέπει τις ομαδικές απολύσεις βρίσκεται, σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, στο επίκεντρο των συζητήσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα. Η ελληνική αγορά εργασίας διέρχεται μία έντονη κρίση με τα ποσοστά ανεργίας να αγγίζουν το 27%, και την ύφεση να πλήττει όχι μόνο το δείκτη αύξησης της απασχόλησης αλλά ακόμα και την προσπάθεια διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια δρομολογήθηκε μια σωρεία αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας οι οποίες λειτούργησαν πολλές φορές σε βάρος της ασφάλειας των εργαζομένων και με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. 1.Πώς θεωρεί ότι η αναθεώρηση του πλαισίου των ομαδικών απολύσεων -τόσο των ορίων απόλυσης, όσο και της αναγκαιότητας της υπογραφής του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας- συμβάλει στην ενίσχυση της απασχόλησης;
  2. 2.Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι τέτοιου είδους μέτρα υπονομεύουν το σκέλος της ασφάλειας στην αγορά εργασίας δημιουργώντας συνθήκες για την περαιτέρω αποδιάρθρωσή της;
  3. 3.Δεδομένου ότι λόγω της γενικότερης οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης βρίσκονται υπό εξέλιξη και πρόκειται να δρομολογηθούν μια σειρά αναδιαρθρώσεων σε κλάδους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιο τομέα, πώς κρίνει ότι θα επηρεάσει την τύχη των εργαζομένων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η απελευθέρωση του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων; Στόχος σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων δεν είναι άλλωστε η συσσώρευση ανέργων στο ταμείο ανεργίας αλλά η διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας.
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης