Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην εργασία και την απασχόληση. Το ζήτημα των οροθετικών

E-mail Εκτύπωση

orothetikoi


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

Η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών ευκαιριών καθώς και στο κράτος δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο η έμπρακτη καταπολέμηση των διακρίσεων συνιστά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση. Δεδομένου ότι η εργασία αποτελεί, μεταξύ άλλων, κύριο συστατικό για την ουσιαστική ενσωμάτωση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, είναι αναγκαία η θέσπιση μια πλήρους νομοθεσίας που να προφυλάσσει τους ευρωπαίους εργαζομένους από οποιαδήποτε διάκριση στην απασχόληση και στην εργασία, όπως επιχειρείται με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ. Εντούτοις κάποιες ασάφειες αναφορικά με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην Οδηγία, όπως π.χ. το κατά πόσο είναι ξεκάθαρο ότι η ασθένεια του AIDS συμπεριλαμβάνεται στις αναπηρίες αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας έχουν ως συνέπεια αυξημένο όγκο προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για σχετικές υποθέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Διαθέτει στοιχεία αναφορικά με κρούσματα διακριτικής μεταχείρισης οροθετικών στα κράτη μέλη; Τα περιστατικά οφείλονται σε πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας, έλλειψη ενημέρωσης ή / και ασάφεια στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο;
  2. Ποιές πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει προκειμένου να διασαφηνιστούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει, σύμφωνα και με την αξιολόγηση εφαρμογής της οδηγίας στα κράτη μέλη;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης