Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ποσοστά κάλυψης του εργατικού δυναμικού από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

E-mail ΕκτύπωσηΗ ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Ο Κοινωνικός Διάλογος και οι Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις αποτελούν μια βασική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Ακολούθως οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως «προϊόντα» των παραπάνω διαδικασιών καθίστανται ως αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και δικαιοσύνης, για τη «σύζευξη» του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού με την κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο των πολιτικών αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, οι χώρες που αντιμετώπιζαν τα σοβαρότερα μακροοικονομικά προβλήματα κλήθηκαν από την Τρόικα να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφενός αποδυνάμωναν τον κοινωνικό διάλογο και αφετέρου οδηγούσαν σε μια βίαιη αποκέντρωση του Συστήματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ατόμου (ατομικές συμβάσεις). Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Πώς αξιολογεί τις συνέπειες της βίαιης αποκέντρωσης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην εργατική πλευρά, όταν είναι κοινή παραδοχή ότι η σχέση εργαζόμενου-εργοδότη είναι εξ ορισμού άνιση και ετεροβαρής;
  • Κρίνει πώς υπάρχει άμεση συσχέτιση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας με τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού φτωχών εργαζομένων;
  • Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά κάλυψης του εργατικού δυναμικού των κρατών μελών από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης