Ποσοστά κάλυψης του εργατικού δυναμικού από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΕκτύπωσηΗ ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Ο Κοινωνικός Διάλογος και οι Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις αποτελούν μια βασική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Ακολούθως οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως «προϊόντα» των παραπάνω διαδικασιών καθίστανται ως αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και δικαιοσύνης, για τη «σύζευξη» του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού με την κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο των πολιτικών αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, οι χώρες που αντιμετώπιζαν τα σοβαρότερα μακροοικονομικά προβλήματα κλήθηκαν από την Τρόικα να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφενός αποδυνάμωναν τον κοινωνικό διάλογο και αφετέρου οδηγούσαν σε μια βίαιη αποκέντρωση του Συστήματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ατόμου (ατομικές συμβάσεις). Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

Share