Δείκτης Υλικής Αποστέρησης

Εκτύπωση

 

episitistiki


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης υλικής αποστέρησης -δηλαδή το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τουλάχιστον 3 από τις 9 βασικές τους ανάγκες- ανήλθε στην Ελλάδα σε 33,7% και παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2008 (21,8%). Το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των ετών 2008-2012, και ιδιαίτερα από το 2010 και έπειτα, λήφθηκαν εξαιρετικά επώδυνα μέτρα με στόχο τη διαχείριση της κρίσης και τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι οι ακολουθούμενες πολιτικές αφενός είχαν εξαιρετικά επώδυνες κοινωνικές προεκτάσεις που απομακρύνουν την Ελλάδα από τους κοινωνικούς στόχους της Στρατηγικής ΕΕ 2020, και αφετέρου εξάντλησαν κάθε περιθώριο αντοχής των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη συμμετοχή της στην Τρόικα, ερωτάται η Επιτροπή:

 

 

 

Share