Επικείμενη φορολόγηση στην Ελλάδα των αγροτεμαχίων - "χωραφιών" που δεν αποφέρουν εισόδημα

Εκτύπωση

forologhsh xwrafia

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων στην Ελλάδα προωθείται η διαβαθμισμένη φορολόγηση του συνόλου των αγροτεμαχίων, ακόμη δηλαδή και των μικρών εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν καλλιεργούνται ή είναι χέρσα και δεν αποφέρουν κανενός είδους εισόδημα ή πλεονέκτημα στους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Πώς κρίνει το γεγονός της καθολικής μετατροπής της γης σε φορολογητέα ύλη;
  2. Διαθέτει στοιχεία για την ύπαρξη αντίστοιχων ή παρόμοιων ολιστικής έμπνευσης καθεστώτων φορολόγησης της γης; Αν ναι, τότε ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτών των φορολογικών επιβαρύνσεων στην διατήρηση της εν λόγω ιδιοκτησίας;

 

Share