Κοινωνικά επικίνδυνη διόγκωση του φαινομένου των απλήρωτων εργαζομένων στην Ελλάδα

Εκτύπωση

 

anasfalistoi large

Σύμφωνα τόσο με εμπειρικές μελέτες Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Ελλάδα, όσο και με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), προκύπτει μια τεράστια διόγκωση του αριθμού των απλήρωτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα που υπολογίζεται περίπου σε 60% ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αδυναμία για σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις προκειμένου να καταβάλλουν εγκαίρως -κάθε μήνα- το μισθό στους εργαζόμενους τους οποίους απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Με δεδομένο ότι για έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ο μισθός αποτελεί το βασικότερο ή το μοναδικό μέσο βιοπορισμού δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα αφενός για την εξασφάλιση της επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους, και αφετέρου για δυσμενείς προεκτάσεις από ενδεχόμενη σώρευση ανεξόφλητων οικιακών τιμολογίων αλλά κυρίως δανειακών υποχρεώσεων για τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σημαντική έντοκη επιβάρυνση.


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

alt

Share