Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Πορεία εφαρμογής Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ)

E-mail Εκτύπωση

Είναι γεγονός ότι τo ζήτημα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) τοποθετείται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η διεθνής οικονομική κρίση απαιτεί δραστικές πολιτικές αντιμετώπισης. Αναμφίβολα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα σε ζητήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελούν διαρκές ζητούμενο, καθώς με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και να εδραιωθεί η κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή.

Το 2010 έχει ορισθεί ως ημερομηνία-στόχος για το συσχετισμό των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων των κρατών μελών με το ΕΠΕΠ. Σε τί επίπεδο βρίσκεται σήμερα ο εν λόγω συσχετισμός και σε τί παράγοντες οφείλονται τυχόν καθυστερήσεις των κρατών μελών; Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής θα επιτευχθεί ο στόχος του 2012 για πανευρωπαϊκή εφαρμογή του ΕΠΕΠ;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης