Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων

E-mail Εκτύπωση

Η ένταση του φαινομένου των αναδιαρθρώσεων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων οικονομιών σε μια περίοδο πρωτοφανούς έξαρσης των συγκεντρώσεων κεφαλαίου. Το φαινόμενο αυτό συνήθως συνδέεται με σοβαρές εξελίξεις στην απασχόληση και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.
Οι θεσμικές παρεμβάσεις, που αποβλέπουν στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απειλούνται από τις αναδιαρθρώσεις, είτε σε κοινοτικό, είτε σε εθνικό επίπεδο προβλέπουν, κατ΄ αρχήν, την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων κατά το στάδιο της μετάβασης στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να αποτρέψουν τις αρνητικές εξελίξεις στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις που είτε προηγούνται, είτε, συνήθως, έπονται των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
• Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση των αναδιαρθρώσεων και ιδιαίτερα των επιπτώσεων στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, ώστε να ελαχιστοποιήσει το κοινωνικό κόστος και τις απολύσεις;
• Επιπλέον, προτίθεται η Επιτροπή να ξεκινήσει δράσεις για την πρόβλεψη και την διαχείριση των αναδιαρθρώσεων σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο;

• Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην έναρξη κοινωνικού διαλόγου με την συμμετοχή των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων και να ενισχύσει την ενημέρωση και την διαβούλευση, για την πρόβλεψη αλλά και τον περιορισμό των επιπτώσεων των αναδιαρθρώσεων για τους εργαζομένους, ιδιαίτερα δε σε συνθήκες οικονομικής κρίσης;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης