Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εν μέσω κρίσης

E-mail Εκτύπωση

Περίπου ένας στους έξι ευρωπαίους συμπολίτες μας, σήμερα διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Με δεδομένο ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα φαινόμενα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού οξύνονται, απειλώντας να διαταράξουν την κοινωνική συνοχή, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται η ΕΕ να ενισχύσει τη συμμετοχή των ευπαθών και αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, με την υποστήριξη των φορέων που εκπονούν προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης υπέρ των μειονεκτούντων ατόμων;
2. Έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΕ για τη σύσταση δημόσιων δικτύων προστασίας, τα οποία να διασφαλίζουν στους έχοντες ανάγκη ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης, όπως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας;
3. Στο κοινωνικό διάλογο που θα προηγηθεί της αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας για το 2020, θα υπάρξει θεσμοθέτηση για ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανισμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με την αντιμετώπιση της φτώχειας και της οικονομικής εξαθλίωσης;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης