Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου των "ψευδοαυτοαπασχολούμενων"

E-mail Εκτύπωση

Κεντρικός στόχος της Στρατηγικής της Λισαβόνας (2000-2010) για την Απασχόληση υπήρξε η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων θέσεων εργασίας, με την επέκταση της ευελιξίας με ασφάλεια να αποτελεί το βασικό εργαλείο-μοντέλο για την επίτευξή του.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι συνέπειες της στις εθνικές αγορές εργασίας, ελλείψει συγκεκριμένου και σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας, λειτουργούν σαν καταλύτης περαιτέρω απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και επιδείνωσης του περιεχομένου των όρων απασχόλησης.
Κατά αυτόν τον τρόπο οξύνονται τα φαινόμενα εργασιακής επισφάλειας, όπως αυτό των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων». Πρόκειται για «ελκυστικούς» για τις επιχειρήσεις εργαζόμενους, που «εξαναγκάζονται» να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, έχοντας όμως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια εξαρτημένη σχέση εργασίας, χωρίς να απολαμβάνουν την προστασία του εργατικού δικαίου και «απαλλάσσοντας» τους εργοδότες τους από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται η Επιτροπή να επαναπροσδιορίσει και να οριοθετήσει εννοιολογικά τον όρο του «αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου», προκειμένου να μην υπάρχει περιθώριο εκμετάλλευσης και κατάχρησης στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων;
2. Ποιες κατευθυντήριες γραμμές προτίθεται να δώσει η Επιτροπή για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων», και ποιες πρακτικές σκοπεύει να ακολουθήσει για την ορθή καταγραφή και στατιστική απεικόνιση της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων;
3. Προτίθεται η Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένο ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης των εργασιακών ζητημάτων των αυτοαπασχολούμενων, με δεδομένο ότι αυτοί αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού της ΕΕ;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης