Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Αντιμετώπιση της παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εργολαβικές αναθέσεις του Δημοσίου Τομέα

E-mail Εκτύπωση

Είναι πλέον γνωστό, αλλά και αποδεδειγμένο μέσω των υποθέσεων Laval και Ruffert κ.α., ότι οι εργολαβικές αναθέσεις του Δημοσίου Τομέα, στην πράξη, λειτουργούν ιδιαίτερα σε βάρος εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτων, ως μηχανισμοί παράκαμψης των νομίμων αποδοχών και όρων εργασίας, παράβασης των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και έξαρσης των διακρίσεων, σε προφανή αντίθεση με τις από τις Διεθνείς Συμβάσεις απορρέουσες υποχρεώσεις των Κρατών-Μελών, σχετικά με την προστασία του δικαιώματος στην εργασία με αξιοπρεπείς όρους, του δικαιώματος σε δίκαιη αμοιβή, τη συνδικαλιστική ελευθερία, την αποτελεσματική πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και τον έλεγχο της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1) Δεδομένου και του ψηφίσματος της 22/10/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτίθεται η Επιτροπή να απευθύνει Σύσταση στα Κράτη-Μέλη για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (ΔΣΕ) Νο 94 για τις ρήτρες εργασίας στις συμβάσεις με το Δημόσιο, δεδομένης της επείγουσας και απαραίτητης ανάγκης να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων σε εργολαβικές αναθέσεις αλλά και η αποτροπή του ανταγωνισμού των εθνικών δικαίων των Κρατών-Μελών, που την έχουν ή δεν την έχουν κυρώσει και η δημιουργία του απαραίτητου level playing field ως προς το θέμα αυτό;
2) Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει υπόψη της, και με ποιο τρόπο, την προβληματική αυτή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης