Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

E-mail Εκτύπωση

Πρόσφατα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με τη νέα Οδηγία για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Η παρούσα Οδηγία οπού σύντομα θα αποτελέσει νέα νομοθεσία για τα κράτη μέλη, βασικά ορίζει εξόφληση, υπό την απειλή προστίμου, όλων των οφειλών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εντός τριάντα (30) ημερών με παρέκκλιση σε κάποιες περιπτώσεις η περίοδος αυτή να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Παρόλα αυτά, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση με συμβαλλόμενο μέρος την Επιτροπή ορίζει ως ληξιπρόθεσμες εγχώριες οφειλές τους πληρωτέους λογαριασμούς προς τους εγχώριους προμηθευτές όταν έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της λήξης τους. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν ορίζεται καταληκτική ημερομηνία στη σύμβαση του προμηθευτή, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θεωρείται ότι θα είναι σε ενενήντα (90) ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου χρέωσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δεδομένου ότι το Μνημόνιο συνεργασίας έχει δεσμευτική ισχύ για την Ελλάδα, με βάση τη νέα νομοθεσία για τις καθυστερήσεις πληρωμών όταν θα υποχρεωθεί η χώρα μας να τη μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο, τί πρόκειται να ισχύσει;
2. Δεδομένου ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση, την υποχρεώνει εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα να παρέχει μηνιαία στοιχεία στην Τρόικα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού δημοσίου, θα μπορούσε η Επιτροπή να μας γνωστοποιήσει τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης