Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Παραβιάσεις/Παρατυπίες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση Κ. Πουπάκη & Ι. Τσουκαλά]

Αναλύσεις του ισπανικού εργαστηρίου θαλάσσιων ερευνών "AZTI Tecnalia", (σύμφωνα με έρευνα της GREENPEACE), σε κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου, κυρίως σε 50 μάρκες ευρείας κατανάλωσης από 12 χώρες μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Αγγλία, ανέδειξαν σοβαρές παρατυπίες ως προς το είδος του τόνου που περιείχαν, συνιστώντας παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιες μάρκες βρέθηκε είτε ανάμειξη δύο διαφορετικών ειδών τόνου στην ίδια κονσέρβα είτε διαφορετικό είδος τόνου από αυτό που αναφερόταν στην ετικέτα του προϊόντος.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία:
- ο Κανονισμός 1536/92ΕΚ, σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας, δεν επιτρέπει τη ανάμειξη διαφορετικού είδους ψαριών στο ίδιο δοχείο, καθώς και
- ο Κανονισμός 2000/13ΕΚ σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων προβλέπει ότι η επισήμανση δεν πρέπει να οδηγεί τον αγοραστή σε πλάνη, ιδίως ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου, τη φύση, την ταυτότητα, την ιδιότητα, την σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, την καταγωγή ή την προέλευση και τον τρόπο παρασκευής ή λήψεως.
Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων αναλύσεων του ισπανικού εργαστηρίου θαλάσσιων ερευνών, καθώς όπως φαίνεται εντοπίζονται παρατυπίες και παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις αγορές των κρατών-μελών;
2. Σε ποιές συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο παραπλανητικής σήμανσης, λαμβανομένου υπόψη ότι η ανακριβής επισήμανση των προϊόντων στοιχειοθετεί το αδίκημα της απάτης σε πολλές χώρες;
3. Προτίθεται να προβεί σε συστάσεις προς τη βιομηχανία παραγωγής τόνου και λιανικού εμπορίου για τις προαναφερόμενες παρατυπίες; Και αν ναι, ποιές είναι αυτές;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης