Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ενσωμάτωση από τα Κράτη Μέλη της Σύστασης 200 (2010) της ΔΟΕ για την προστασία εργασιακών δικαιωμάτων των οροθετικών

E-mail Εκτύπωση

Το Μάιο 2010 υιοθετήθηκε από τη ΔΟΕ (Διεθνή Οργάνωση Εργασίας) η Σύσταση 200 για το HIV/AIDS (17/6/2010), το περιεχόμενο της οποίας συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση του κόσμου της εργασίας στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και των διακρίσεων, που υφίστανται οι οροθετικοί τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στο πεδίο της κοινωνικής-συλλογικής δράσης γενικότερα. Όπως προκύπτει από όλες τις σχετικές έρευνες, η φτώχεια, η ανεργία, η οικονομική και κοινωνική ανισότητα αυξάνουν επικίνδυνα τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, καθώς δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην ενημέρωση και την πρόληψη, αλλά και στη θεραπεία, τη φροντίδα και την υποστήριξη των οροθετικών. Ταυτόχρονα, το στίγμα, οι διακρίσεις και η απειλή της απώλειας εργασίας, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV/AIDS, λειτουργούν ανασταλτικά στη γνωστοποίηση της οροθετικότητας, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευπάθεια των εργαζομένων προς τον HIV και υποβαθμίζοντας το πλέγμα της κοινωνικής προστασίας και τα δικαιώματά τους. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων HIV/AIDS, κυρίως σε νέους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν και το πλέον παραγωγικό και δυναμικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται και με ποιες ενέργειες να συντονίσει και να προωθήσει την ενσωμάτωση της Σύστασης 200 (2010) της ΔΟΕ από τα Κράτη-Μέλη;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης