Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Η οικονομική κρίση πλήττει τη συμμετοχή και την περάτωση των σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση Κ.Πουπάκη & Γ. Παπανικολάου]

Η αύξηση της συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση συνιστά έναν από τους κορυφαίους στόχους, που τίθενται στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Με δεδομένο ότι η ενδυνάμωση της παροχής σπουδών με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ένας από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Δια Βίου Εκπαίδευσης, η συμμετοχή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και η αποφοίτηση από αυτό θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και οι δυσμενείς επιπτώσεις της στους μισθούς και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών φαίνεται να επηρεάζει τόσο το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (οι αιτήσεις μειώθηκαν κατά 24% σε σχέση με την περσινή χρονιά), όσο και την ολοκλήρωση των παρεχόμενων κύκλων σπουδών, αφού ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών εγκαταλείπει λόγω κυρίως της αδυναμίας καταβολής των διδάκτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

• Ποιές κατευθυντήριες γραμμές πρόκειται να δώσει στα κράτη μέλη, προκειμένου να θεσπίσουν και να καθιερώσουν περαιτέρω κίνητρα συμμετοχής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ώστε να αντιμετωπισθεί η αδυναμία παρακολούθησης και περάτωσης των σπουδών λόγω της υφιστάμενης οικονομικής δυσπραγίας;
• Προτίθεται να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αναδειχθούν εκείνα τα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα συμβατά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο;
• Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τη διακύμανση των αιτήσεων συμμετοχής αλλά και της εγκατάλειψης των σπουδών από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα κράτη μέλη;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης