Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Βία κατά των γυναικών στην εργασία

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση Κ.Πουπάκη & Ρ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου]

Αυξάνουν τα φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού (bullying), της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), που τείνουν να γίνουν καθημερινότητα για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, δεδομένης της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο έρευνας που εκπόνησε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ (2007-2013) στην Ελλάδα, διαπίστωσε ότι η εκδήλωση τέτοιου είδους φαινομένων είναι συχνότερη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η βία κατά των γυναικών στο χώρο εργασίας έχει άμεσες και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων γυναικών οδηγώντας σε μακροχρόνια ανεργία, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό αλλά στη μείωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει απολογισμό των αποτελεσμάτων των εκστρατειών ευαισθητοποίησης, και της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας;
2. Διαθέτει πρόσφατα στοιχεία καταγραφής του εν λόγω φαινομένου για τα κράτη μέλη της ΕΕ;
3. Προτίθεται να προβεί σε νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, για την μελέτη, έρευνα και καταγραφή τέτοιου είδους φαινομένων καθώς και των ασαφειών και κενών των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών, μιας και παρατηρούνται ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, προωθώντας παράλληλα και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών;
4. Με ποιό τρόπο, σε συνεργασία με αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, πρόκειται να ενισχύσει τη διάδοση της κουλτούρας σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και μεθόδων της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της δια βίου μάθησης;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης