Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ανισότητες στον τομέα της υγείας - η περίπτωση της Ελλάδας

E-mail Εκτύπωση

Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται σημαντικές προσπάθειες από την ΕΕ για να βελτιωθεί το μέσο επίπεδο υγείας των πολιτών της, παρόλα αυτά εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στον τομέα της υγείας μεταξύ των κατοίκων διαφορετικών περιοχών της ΕΕ. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των πιο ευνοημένων και των πιο μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού της, οι εν λόγω ανισότητες έχουν μεγαλώσει. Διαπιστώνονται επίσης μεγάλες διαφορές στον τομέα της υγείας και μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο εσωτερικό τους (όπως πχ ανάμεσα σε περιφέρειες, αστικές και αγροτικές περιοχές και συνοικίες).

Μολονότι την κύρια αρμοδιότητα για την πολιτική υγείας εξακολουθούν να την έχουν τα κράτη μέλη, παρατηρείται ότι δεν διαθέτουν όλα τους ίδιους πόρους, μέσα και τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των διαφόρων αιτίων ανισοτήτων στον εν λόγω τομέα. Για παράδειγμα σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν έντονα δημοσιονομικά προβλήματα σχεδιάζονται περικοπές στον τομέα της υγείας της τάξης των 2,1 δις ευρώ.

Δεδομένου ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας αποτελούν πρόκληση για την κοινωνία και για το κράτος δικαίου έναντι της αλληλεγγύης, της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι περαιτέρω ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να προάγουν την ισοτιμία στην υγεία των πληθυσμών τους, μειώνοντας τις ανισότητες;
2. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και έρευνες σε ποια θέση κατατάσσεται η Ελλάδα μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας;
3. Πως κρίνει την πολιτική της Ελλάδας για την μείωση των ανισοτήτων στον εν λόγω τομέα, καθώς και τις επικείμενες περικοπές;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης