Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Ενδυνάμωση της πρόληψης και της αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

E-mail Εκτύπωση

Η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κορυφαία προβλήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου συνιστά σημαντική πρόκληση και επιτακτική ανάγκη για τα Κράτη Μέλη αλλά και για την Ε.Ε. συνολικότερα.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, εκφράζονται έντονες ανησυχίες και προβληματισμός για ενδεχόμενη αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που έχει οδηγήσει τόσο τα Κράτη Μέλη σε σημαντικές περικοπές στα προγράμματα πρόληψης, όσο και στη διαμόρφωση συνθηκών έντονης διάδοσης της φτώχειας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης της τοξικοεξάρτησης.

Παράλληλα η αύξηση της ανεργίας, η δύσκολη πρόσβαση των απεξαρτημένων ατόμων στην αγορά εργασίας και η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών δυσχεραίνει την επιτυχή κοινωνική τους επανένταξη, με συνέπεια να εντείνεται ο κίνδυνος της υποτροπής στις εξαρτήσεις του παρελθόντος ή σε άλλες «νόμιμες» εξαρτήσεις, όπως π.χ. το αλκοόλ.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

1. Επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της χρηματοδότησης προγραμμάτων πρόληψης και ιδιαίτερα προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα τα Ναρκωτικά, μια και όπως προκύπτει από όλες τις σχετικές έρευνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι χρήστες αποκτούν την πρώτη επαφή τους με τα ναρκωτικά κατά την εφηβική τους ηλικία;
2. Τί είδους μέτρα και τι κατευθύνσεις προτίθεται να δώσει στα Κράτη Μέλη για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πώλησης ναρκωτικών ουσιών, με δεδομένο ότι το διαδίκτυο αναδεικνύεται σε μια νέα «εφευρετική» αγορά ψυχοτρόπων ουσιών, όπως φαίνεται και από σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ναρκωτικών και Τοξικομανίας;
3. Πώς σκοπεύει να ενθαρρύνει τη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, προκειμένου να ενδυναμωθεί το επαγγελματικό προφίλ των απεξαρτημένων ατόμων και να διευκολυνθεί η εργασιακή τους επανένταξη, στοιχείο που θα μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες υποτροπής;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης