Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Αυξανόμενη διακίνηση ουσιών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο

E-mail Εκτύπωση

Ιδιαίτερα ανησυχητικά για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών είναι τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με την οποία το διαδίκτυο αναδεικνύεται σε νέα πηγή προμήθειας επικίνδυνων ουσιών, ενώ ταχεία είναι και η εξάπλωση νέων, αγνώστων μέχρι πρότινος ναρκωτικών ουσιών που παράγονται για να παρακάμψουν τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου.

Συγκεκριμένα, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο διαδικτυακό εμπόριο φυτικά μίγματα που περιέχουν συνθετικά με επιδράσεις παρόμοιες με αυτές της κάνναβης και κυκλοφορούν χωρίς προς το παρόν να υπόκεινται σε έλεγχο, καθώς και τα ναρκωτικά νέας γενιάς (designer drugs), που προκύπτουν με ελαφρά τροποποίηση της μοριακής δομής της εφεδρίνης και έχουν επινοηθεί ώστε να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου

Με δεδομένο το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2009 – 2012 και με δεδομένη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη δημιουργία μηχανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες που εντοπίζονται στην αγορά της ΕΕ, καθώς και στο Διαδίκτυο

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Υπάρχει πρόβλεψη στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών για τα νέας γενιάς και τα συνθετικά ναρκωτικά; Αν ναι, ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα της Επιτροπής;
2. Σχετικά με την πρόβλεψη συστήματος για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που εγκυμονούν οι ουσίες, υπάρχει σχέδιο για άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης των συστημάτων ελέγχου διακίνησης και εμπορίας επικίνδυνων ουσιών στο εμπόριο και ειδικότερα μέσω διαδικτύου;
3. Προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος σχετικά με την επικινδυνότητα των νέων συνθετικών ουσιών για τον ανθρώπινο οργανισμό;
4. Προτίθεται να αναλάβει κάποια ενημερωτική πρωτοβουλία σε σχολεία/γονείς με στόχο την πληροφόρηση προστασία των νέων;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης