Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Ασύμβατες με τους ευρωπαϊκούς στόχους οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για μειώσεις των κοινωνικών-πολυτεκνικών επιδομάτων

E-mail Εκτύπωση

Η δημογραφική γήρανση αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα, που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία. Οι συνέπειές της στη διατηρησιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών και τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και πολλαπλάσιες της οικονομικής ύφεσης.

Παράλληλα οι πολύτεκνες οικογένειες συμπεριλαμβάνονται στις κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου για να υποστούν φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτήν την κατεύθυνση η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας και η ενίσχυση των κινήτρων για τις οικογένειες, που επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερα από δύο παιδιά αποκτούν καθοριστική και διττή σημασία ως κοινωνικοί αλλά και δημοσιονομικοί σταθεροποιητές.

Στην Ελλάδα, όμως, η κυβέρνηση εξαγγέλλει περικοπές σε κοινωνικά-πολυτεκνικά επιδόματα και υιοθετεί πολιτικές, που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους διακηρυγμένους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ 2020, με τη διαδικασία επίτευξής τους, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κεκτημένο. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

• Πώς αξιολογεί ενδεχόμενες μειώσεις σε κοινωνικά-πολυτεκνικά επιδόματα, όταν τέτοια μέτρα, δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας, αναμένεται να επιδράσουν ιδιαίτερα αρνητικά στο ρυθμό γεννήσεων στην Ελλάδα και να επιτείνουν το ζήτημα της δημογραφικής γήρανσης;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης