Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους, ως μέσο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων

E-mail Εκτύπωση

Η ευρωπαϊκή στρατηγική, Ευρώπη 2020 και οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και την οικονομία θέτουν τις βάσεις για την επιτυχημένη έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και σκιαγραφούν μια αναπτυξιακή πορεία χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Κεντρικό στόχο αποτελεί μεταξύ άλλων η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της συμμετοχής σε μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο για την Ένωση συνολικά, όσο και για τα επιμέρους κράτη μέλη αποτελεί η εξαιρετικά υψηλή ανεργία των νέων (ξεπερνά το 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της θέσπισης μιας "ευρωπαϊκής εγγύησης για τους νέους", ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιά η θέση της σχετικά με τη θέσπιση μιας τέτοιας εγγύησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέγιστο διάστημα αποχής από την εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας ως τέσσερις μήνες);
2. Ποιές δράσεις πρόκειται να υιοθετήσει προς την κατεύθυνση της προάσπισης των νέων από τη φτώχεια, δεδομένων των περικοπών που δρομολογούνται σε κοινωνικά επιδόματα που επηρεάζουν την εν λόγω πληθυσμιακή ομάδα;
3. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών οικονομίας και απασχόλησης, κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, με ποιό τρόπο πρόκειται να προωθηθεί η εν λόγω ιδέα της "εγγύησης για τους νέους" στα κράτη μέλη;
4. Ποιές αντίστοιχες κατευθύνσεις πρόκειται να δοθούν, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, δεδομένου ότι υιοθετούνται πολιτικές έντονων περικοπών κοινωνικών δαπανών που στήριζαν τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, ενώ η ανεργία των νέων ξεπερνά το 28%;

 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης