Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Μεταβολή όρων δανειοδότησης Ελλάδας

E-mail Εκτύπωση

Όπως αποδείχθηκε, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση που την ακολούθησε οδήγησαν στη δημοσιονομική εκτροπή των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χώρα μας η αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους διαμέσου της διεθνούς βοήθειας θεωρήθηκε για τη σημερινή κυβέρνηση μονόδρομος.

Με απόφαση των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή της 25ης Μαρτίου 2010, δρομολογήθηκε η παροχή βοήθειας προς στην Ελλάδα στη βάση συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Επειδή, μέχρι τότε οι δανειοδοτήσεις διέπονταν από το ελληνικό δίκαιο,
Επειδή, μέχρι τότε οι δανειοδοτήσεις δεν καλύπτονταν από την ύπαρξη εμπραγμάτων ασφαλειών ως εγγύηση και
Επειδή, μέχρι τότε στους δανειοδότες δεν δίνονταν άδεια ελέγχου και προσδιορισμού των όρων λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας, ερωτάται η Επιτροπή:

Εάν με την υιοθέτηση του μηχανισμού Στήριξης, το κομμάτι του χρέους που αναλογεί στα €110 δις, διέπεται πλέον από τους ακόλουθους τρεις σημαντικούς παράγοντες:
(ι) αλλαγή του διεπόμενου δικαίου από ελληνικό σε αγγλικό,
(ιι) ύπαρξη εμπραγμάτων ασφαλειών που τίθενται ως εγγύηση και
(ιιι) παρεχόμενη άδεια στα μέλη της τρόικας να ελέγχουν και να προσδιορίζουν τους όρους λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας.


 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης