Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Άμεση ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την κοινωνική και επαγγελματική προστασία των ανέργων

E-mail Εκτύπωση

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιμετώπισή της συνιστά συστατικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της απασχόλησης στο 75%. Ταυτόχρονα, η επιμήκυνση του μέσου χρόνου παραμονής εκτός αγοράς εργασίας εντείνει τον κίνδυνο της φτώχειας, αποκόπτοντας τους ανέργους από τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην ειδικότητά τους ή στον τομέα της πρωτύτερης επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

• Σκοπεύει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση στα κράτη μέλη δράσεων μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης με ασφαλιστικά δικαιώματα, μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης;


• Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο παραπάνω ζήτημα, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων, δεδομένων και των έντονων δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη;
 

• Με βάση το διακηρυγμένο ευρωπαϊκό στόχο της μείωσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, πώς αξιολογεί την πρόταση για επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, μέσα από μια κοινωνικά αποτελεσματική διασύνδεσή του με το μέσο χρόνο παραμονής στην ανεργία;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης