Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Αντιμετώπιση των χρονοβόρων διαδικασιών και των καθυστερήσεων στη διαδικασία απονομής της πρώτης σύνταξης

E-mail Εκτύπωση

Η σύνταξη αποτελεί το μοναδικό έσοδο για εκατομμύρια ευρωπαίους συμπολίτες μας, μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό εργασία. Στην Ελλάδα παρατηρείται μια μεγάλη χρονική καθυστέρηση, ολοένα και αυξανόμενη, στη διαδικασία έκδοσης-απονομής της πρώτης σύνταξης, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή τιμολογίων των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας αλλά και σε τραπεζικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουν δημιουργήσει.

Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι είναι μια σημαντική καταναλωτική ομάδα σε μια περίοδο που η κρίση ρευστότητας μαστίζει την αγορά, ερωτάται η Επιτροπή:

• Διαθέτει στοιχεία για το μέσο χρόνο απονομής της πρώτης σύνταξης, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την έκδοση της σύνταξης, στα κράτη-μέλη;
• Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, προκειμένου να υιοθετηθούν μέτρα, που να περιορίσουν το εν λόγω φαινόμενο;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης