Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Προβλήματα στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια

E-mail Εκτύπωση

Οι συνέπειες από την κρίση στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Λιβύης ανέδειξε ακόμα μια κρίσιμη παράμετρο που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς από τη συνολική παραγωγή της χώρας (2% του παγκόσμιου πετρελαίου), το μεγαλύτερο μέρος (85%) απορροφάται από τις ευρωπαϊκές αγορές και κυρίως από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο (πχ. The Economist), πολλά ευρωπαϊκά διυλιστήρια δεν διαθέτουν την τεχνολογία να επεξεργαστούν το πιο φωσφορούχο πετρέλαιο από χώρες παραγωγής, όπως π.χ. η Σαουδική Αραβία. Μέχρι σήμερα, τα διυλιστήρια αυτά επεξεργάζονταν το λυβικό πετρέλαιο, το οποίο έχει λιγότερη περιεκτικότητα σε φώσφορο. Είναι, λοιπόν, ενδεχόμενο η δυσλειτουργία αυτή να προκαλέσει αύξηση του κόστους επεξεργασίας και έτσι να επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος της τελικής τιμής της βενζίνης και πολλών αγαθών εις βάρος του καταναλωτή.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει επεξεργαστεί ή επεξεργάζεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη ένα συντονισμένο σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης;
2. Υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη μέτρων ώστε να μην επιβαρυνθεί η τιμή της βενζίνης από ενδεχόμενη ανεπάρκεια των διυλιστηρίων στην Ευρώπη να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες; Ποιες κατευθυντήριες γραμμές προτίθεται να δώσει στα κράτη μέλη προκειμένου να μην μετακυλήσει το κόστος σε βάρος των καταναλωτών;
3. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ποια διυλιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται πετρέλαιο με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φώσφορο;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης