Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Ανάγκη διατήρησης των προγραμμάτων οικιακής κοινωνικής φροντίδας και του αριθμού των δικαιούχων σε αυτά

E-mail Εκτύπωση

Ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, κυρίως ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ, αδυνατούν να κινηθούν ή παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στη μετακίνηση και την αυτοεξυπηρέτηση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και να στερούνται την πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών αναγκαίων για τη αξιοπρεπή τους διαβίωση. Σε αυτήν την κατεύθυνση υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και νοσηλευτικής μέριμνας κατ’ οίκον, συμβουλευτικής και συναισθηματικής στήριξης, καθώς και διεκπεραιώσεις, όπως πληρωμές λογαριασμών και μικροαγορές είναι απαραίτητες σε άτομα των παραπάνω κατηγοριών, ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν χαμηλό ή πολύ χαμηλό εισόδημα.

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» προσφέρει μια οργανωμένη και συστηματική φροντίδα, μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και η διατήρηση ή ενδεχομένως η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων του Προγράμματος είναι επιτακτική, δεδομένων και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, που έχει διαμορφώσει η οικονομική ύφεση και οι δυσμενείς συνέπειές της στο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών και κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

• Διαθέτει στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σε κάθε κράτος-μέλος που το εφαρμόζει και ποια είναι τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα;
• Ποιές δράσεις πρόκειται να αναλάβει προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τέτοιου είδους κοινωνικές υπηρεσίες;
• Με ποιό τρόπο πρόκειται να διευκολυνθεί η πρόσβαση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση για την υλοποίηση τέτοιου είδους προγραμμάτων τα οποία στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης περικόπτονται;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης