Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Πρωτογενή πλεονάσματα στην ΕΕ

E-mail Εκτύπωση

Όπως είναι γνωστό το δημόσιο χρέος μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ όταν η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη από το επιτόκιο δανεισμού, όταν υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα που θα καλύπτουν τους τόκους, όταν υπάρχουν σημαντικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και όταν δεν υπάρχουν κρυφά χρέη ή καταπτώσεις εγγυήσεων δανειακών υποχρεώσεων ΔΕΚΟ.
- Επειδή από τις τέσσερις προϋποθέσεις απουσιάζουν οι τρεις για την Ελλάδα ενώ τα ποσά που αναμένονται από ιδιωτικοποιήσεις – αξιοποιήσεις είναι αμφίβολο εάν μετριάσουν την δυναμική του συνολικού χρέους.
- Επειδή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται σε ύφεση και το 2011 ενώ πάντα με δεδομένο ότι όλα θα πάνε καλά θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα υπάρχουν μετά το 2012 , ενώ μέχρι το 2014 δεν θα ξεπερνούν τα επίπεδα του 2,5%.
- Επειδή μέχρι το 2014 το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού στην βάση του μηχανισμού στήριξης θα είναι περίπου 3,5% τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι καθόλη την διάρκεια του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας τα επιτόκια θα επιβαρύνουν αυξητικά το δημόσιο χρέος.
- Επειδή ακόμη και εάν υιοθετήσουμε την θετική προοπτική των θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το 2012, πράγμα αμφίβολο υπό τις παρούσες συνθήκες, για τη μείωση του δημοσίου χρέους απαιτούνται πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 6,5%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
Ποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πιο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή της φυσικής παρουσίας του Ευρώ στις διεθνείς αγορές, παρουσίασαν πρωτογενή πλεονάσματα ίσα ή ανώτερα του 6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης