Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Η στήριξη και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας ως μέσο ανάσχεσης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης

E-mail Εκτύπωση

Αναμφίβολα η κοινωνική οικονομία πρέπει να διαδραματίσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδιαίτερα μέσα στις παρούσες συνθήκες ύφεσης και τις επιπτώσεις της τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, η βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών και μειονεκτούντων ομάδων στην αγορά εργασίας, ο προσανατολισμός της οικονομίας προς την αειφορία, η στήριξη της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και τεχνολογικής καινοτομίας, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της περιφερειακής συνοχής, καθώς και η δημιουργία μιας πιο ανθρωποκεντρικής εταιρικής κουλτούρας, που προωθούνται μέσα από τις εναλλακτικές μορφές δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι στοιχεία απαραίτητα για την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την τόνωση της ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την ανάγκη για αύξηση της απασχόλησης και ενδυνάμωση της «κοινωνικής αγοράς» με προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα ερωτάται η Επιτροπή:

• Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει Προγράμματα Κοινωνικής Οικονομίας με επιτυχία και σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα; Κι αν ναι, σκοπεύει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών ως προς περιεχόμενο και τη στοχοθεσία των σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας;
• Διαθέτει συγκεκριμένη μεθοδολογία ή προτείνει κάποια συγκεκριμένα «εργαλεία» για τη διάγνωση αναγκών στις τοπικές κοινωνίες;
• Προτείνει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή των ανέργων;
• Σε ποιους τομείς-κλάδους κυρίως πρέπει να προσανατολιστούν και να στοχεύσουν τα Προγράμματα Ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας και η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων, που θα συμμετέχουν σε αυτά;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης