Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Μισθολογική αναγνώριση της αποκτηθείσας στον ιδιωτικό τομέα προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων

E-mail Εκτύπωση

Στην Ελλάδα, στις σχετικές προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, απαιτείται μεταξύ άλλων προσόντων εμπειρία στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, και η εμπειρία αυτή λειτουργεί ενισχυτικά για τον υποψήφιο, μέσα από ένα σύστημα μοριοδότησης, το οποίο επιδοτεί την προϋπηρεσία. Ενώ, λοιπόν, τα χρόνια προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν έχει αποκτηθεί στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθίστανται ουσιαστικά προϋπόθεση για την πρόσληψη στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατόπιν, εάν έχουν αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, δεν υπολογίζονται σε μισθολογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι που παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και έχουν τα ίδια ακριβώς προσόντα και ισόχρονη εμπειρία να μην αμείβονται ισότιμα. Μπορεί, λοιπόν, κάποιος να προσληφθεί σε μια θέση του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που προαπαιτεί σχετική εμπειρία αλλά μισθολογικά η εν λόγω προϋπηρεσία, που έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα δεν υπολογίζεται με αποτέλεσμα να αμείβεται ως νεοεισερχόμενος στο δημόσιο, αψηφώντας το σύνολο των προηγούμενων ετών εργασίας.

Ακόμα δε και για εργαζόμενους, που απέκτησαν την απαιτούμενη εμπειρία κατόπιν απασχόλησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή επιχορηγούμενα από αυτά, τα οποία συστήθηκαν και επιχορηγούνται από το Δημόσιο και είναι καθ’ όλα υπό τον έλεγχο και την εποπτεία αυτού, η εν λόγω εμπειρία δεν συνυπολογίζεται για την ένταξη τους στα σχετικά μισθολογικά κλιμάκια.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  • Συνιστά η εν λόγω πρακτική διακριτική μεταχείριση για τους εργαζομένους, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, ενάντια στη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας - σύμφωνα και με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/ΕΚ;
  • Με ποιό τρόπο μπορεί να παρέμβει η Επιτροπή για την αποκατάσταση της παραπάνω διακριτικής μεταχείρισης;
     

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης