Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Ισότιμη πρόσβαση στο επίδομα απολύτου αναπηρίας

E-mail Εκτύπωση

Το επίδομα απολύτου αναπηρίας αποδίδεται με σκοπό την οικονομική ανακούφιση ατόμων, η κατάσταση υγείας των οποίων είναι τόσο σοβαρή με αποτέλεσμα να εξαρτώνται διαρκώς από τη συνδρομή και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Παρ` όλα αυτά στην Ελλάδα παρατηρούνται διακρίσεις αναφορικά με τους δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος, ανάλογα με το χαρακτήρα της σύνταξης που λαμβάνουν, με αποτέλεσμα μια ομάδα ηλικιωμένων πολιτών που πληρούν τις προϋποθέσεις πλήρους αναπηρίας να μη δικαιούνται το εν λόγω επίδομα, όχι με βάση εισοδηματικά κριτήρια αλλά με βάση τη μορφή σύνταξης που ήδη λαμβάνουν (το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, προβλέπεται η χορήγησή του μόνο σε συνταξιούχους αναπηρίας και θανάτου, αποκλείοντας τους συνταξιούχους γήρατος, ακόμα και αν αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις της απόλυτης αναπηρίας όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, με εξαίρεση του συνταξιούχους γήρατος που είναι τυφλοί).

Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  • Στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με ποιά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζεται η πρόσβαση σε επιδόματα αναπηρίας;
  • Σε ποιά θέση κατατάσσεται η Ελλάδα σε ό, τι αφορά την αποτελεσματικότητα και της ποιότητα της δημόσιας φροντίδας των ηλικιωμένων και δη των ανάπηρων ηλικιωμένων;
  • Η εν λόγω διάκριση στην Ελλάδα συνάδει με τις αρχές της ΕΕ για διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, δεδομένου ότι η χώρα μου έχει κυρώσει και τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;
     
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης