Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Αυξάνονται καθημερινά στην Ελλάδα οι γονείς που ζητούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε Ιδρύματα-Ορφανοτροφεία. Αναγκαία η ενίσχυση των Ιδρυμάτων

E-mail Εκτύπωση

Η ραγδαία άνοδος της ανεργίας και της φτώχειας, καθώς και η συμπίεση των ημερομισθίων με τη συνεπακόλουθη διόγκωση του φαινομένου των φτωχών εργαζομένων έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των γονέων, που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη για την ανατροφή των παιδιών τους. Συνέπεια αυτής της δυσάρεστης, ολοένα και εντεινόμενης, κοινωνικής κατάστασης είναι ο πολλαπλασιασμός των αιτήσεων των γονέων προς Ιδρύματα-Ορφανοτροφεία και γενικότερα προς τις προνοιακές δομές ανατροφής παιδιών, για βοήθεια και φιλοξενία των παιδιών τους.

Ο αριθμός των αιτημάτων για στήριξη ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των Ιδρυμάτων, γεγονός που σε συνδυασμό με την σημαντική αποδυνάμωση της κρατικής κοινωνικής πολιτικής δημιουργεί ένα μεγάλο έλλειμμα αντιμετώπισης του σχετικού φαινομένου, εντείνοντας τον κίνδυνο της ανέχειας, της περιθωριοποίησης και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων για χιλιάδες παιδιά.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

• Επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί κάποιο σχέδιο για την οικονομική υποστήριξη-χρηματοδότηση Ιδρυμάτων Ανατροφής Παίδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο και του διακηρυγμένου στόχου της Ε.Ε. για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού;
• Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αναδειχθούν οι πιο αποτελεσματικές προτάσεις για στήριξη και εύρεση χρηματοδοτήσεων των προνοιακών δομών ανατροφής παιδιών;
• Με δεδομένου ότι οι δωρεές αποτελούν το κύριο έσοδο τους, πώς κρίνει το ενδεχόμενο της μη φορολόγησής τους. Διαθέτει στοιχεία για την πολιτική- φορολόγηση ή μη- του συνόλου των κρατών-μελών στο ζήτημα των δωρεών;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης