Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μηχανισμό διάσωσης της Ελλάδας και η "Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών"

E-mail Εκτύπωση

Στις 8/5/2010 υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενεργούσας ως εκπρόσωπος του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβάκικης Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της KFW, η οποία ενεργεί για το συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης της Ελλάδος, ύψους 80.000.000.000 ευρώ.
Στο προοίμιο της ως άνω συμβάσεως αναφέρεται:
«4. Οι εκπρόσωποι των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των συντονισμένων διμερών δανείων, όπως ορίζονται στην Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών, που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 («η Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών»).
5. Οι δανειστές σε όλες τις λειτουργίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν απ’ αυτήν την Σύμβαση, αντιπροσωπεύονται από την Επιτροπή….».
Σύμφωνα με το άρθρο 5 § 1 & 2 των Συνθηκών:
«1. η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της ένωσης διέπεται από την αρχή της δότης αρμοδιότητας…
2. Σύμφωνα με την αρχή της δότης αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων, που της απομένουν τα κράτη – μέλη με τις Συνθήκες για της επίτευξη των στόχων, που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα, η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες, ανήκει στα κράτη – μέλη».
Στο άρθρο 17 των Συνθηκών προβλέπονται περιοριστικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, η οποία ενεργεί, όπως και κάθε θεσμικό όργανο όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες.
Βάσει όλων των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Βάσει ποίων διατάξεων των Συνθηκών, η Επιτροπή ανέλαβε τον ρόλο του αντιπροσώπου, διαχειριστή και συντονιστή των διμερών δανείων μεταξύ των ανωτέρω κρατών – μελών και της Ελλάδος;
2. Πως συμβιβάζεται ο ρόλος αυτό με το άρθρο 17 § 3 των Συνθηκών, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της με πλήρη ανεξαρτησία;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης