Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στην ανεργία και την αύξηση του κίνδυνου πρόωρης θνησιμότητας

E-mail Εκτύπωση

Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ στον Καναδά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανεργία αυξάνει κατά 63% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Η σχέση, μάλιστα, μεταξύ της απώλειας της θέσης εργασίας και του αυξημένου κινδύνου πρόωρου θανάτου εμφανίζεται ίδια σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από την ποιότητα των συστημάτων υγείας και πρόνοιας. Γα πρώτη φορά μια έρευνα αποδεικνύει την ύπαρξη σχέσης αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ ανεργίας και πρόωρης θνησιμότητας, αφού μέχρι σήμερα είχε διαπιστωθεί η έμμεση διασύνδεση της, μέσα από ψυχοκοινωνικές συνέπειες (π.χ. κατάθλιψη, περιθωριοποίηση κ.λπ.) και παρεκκλίνουσες συμπεριφορές (π.χ. κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ).

Η επιβεβαίωση της παραπάνω επιστημονικής υπόθεσης προσθέτει νέα δεδομένα στο χαρακτήρα της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απώλειας της εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την ραγδαία αύξηση της ανεργίας στην Ε.Ε., ιδιαίτερα σε κάποια κράτη μέλη, ερωτάται η Επιτροπή:

• Σκοπεύει να προωθήσει τη διεξαγωγή έρευνας αντίστοιχης θεματολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συνεργασία Πανεπιστημίων ή άλλων ερευνητικών φορέων των κρατών-μελών;

• Επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί προτάσεις στα κράτη-μέλη, ώστε αυτά ακολούθως να συμπεριλάβουν στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας των ανέργων και δράσεις για προληπτικές εξετάσεις (π.χ. καρδιαγγειακές εξετάσεις) και άλλες στοχευμένες ιατρικές καθώς και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να εγκαταλείψουν οι άνεργοι συμπεριφορές-στάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης