Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

"Ανακύκλωση" νέων εργαζομένων α λα κάρτ

E-mail Εκτύπωση

Στην Ελλάδα με την υπογραφή του νόμου 3899/2010 θεσπίζεται η επέκταση της δοκιμαστικής περιόδου στην εργασία από δύο μήνες σε 12 μήνες για όλους τους εργαζομένους ανεξαιρέτως, χωρίς ειδικές προβλέψεις ανάλογα με την ειδικότητα τους και την εξειδίκευση της εργασίας που προσλαμβάνονται να εκτελούν. Παράλληλα, δεν γίνεται λόγος για την αναγκαία εκπαίδευση που πρέπει να δοθεί από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ δεν προβλέπονται περιορισμοί, αναφορικά με προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη. Με το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ο εργοδότης έχει δικαίωμα να μη συνεχίσει την εργασιακή σχέση, δίχως καμία προειδοποίηση, χωρίς ο εργαζόμενος να δικαιούται αποζημίωση, ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται κάποια ειδική συμφωνία σχετικά με την δοκιμαστική περίοδο (αναγγελία της δοκιμαστικής περιόδου στις αρμόδιες αρχές - επιθεώρηση εργασίας) - καθώς με την υπογραφή μιας σύμβασης αορίστου χρόνου εξαρτημένης εργασίας οι πρώτοι δώδεκα μήνες λογίζονται ως δοκιμαστική περίοδος.

Δεδομένου ότι το διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου είναι από τα μεγαλύτερα που προβλέπονται σε σχέση με τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, και ήδη παρατηρούνται φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς από πλευράς ορισμένων εργοδοτών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Μπορεί να μας αναφέρει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη δοκιμαστική περίοδο στις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ, και ποσοστά για το ποιές από αυτές συνεχίζουν σε τυπική σχέση απασχόλησης;
2. Στο πλαίσιο προώθησης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των εργασιακών σχέσεων ποιά μοντέλα είναι τα πλέον επιτυχημένα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα (υπάρχει, δηλαδή, ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξίας της αγοράς εργασίας και την εργασιακή ασφάλεια);
3. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, κατά την άποψη της Επιτροπής, λειτουργεί στο πνεύμα της ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας, διασφαλίζοντας ευελιξία για την αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την ασφάλεια του εργαζομένου;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης