Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του εθισμού των πολιτών σε τζόγο και τυχερά παιχνίδια

E-mail Εκτύπωση

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση της οικονομικής ιστορίας των δύο τελευταίων αιώνων, οι περίοδοι οικονομικής ύφεσης, μεγάλης ανεργίας και αυξανόμενης φτώχειας συνοδεύονται, συν τοις άλλοις, από έξαρση φαινομένων εξάρτησης σε τυχερά παιχνίδια και τζόγο. Η στροφή αυτή προς τα τυχερά παιχνίδια έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της εισοδηματικής κατάστασης των πολιτών-παικτών, αφού τα ποσοστά των κερδών τους είναι αντιστρόφως ανάλογα του αυξανόμενου αριθμού τους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των ειδικών ψυχοθεραπευτικών κέντρων της Ελλάδας, οι αιτήσεις συμμετοχής στα λιγοστά προγράμματα απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε μια περίοδο που και λόγο του διαδικτύου, ο τζίρος του παράνομου τζόγου και η εμπλοκή των πολιτών σε αυτόν παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

• Σκοπεύει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, προκειμένου να αναδειχθούν τα πιο ενδεδειγμένα μέτρα για την καταπολέμηση τόσο του φαινόμενου της εξάρτησης, όσο και του παράνομου τζόγου;
• Πώς κρίνει την καθιέρωση «Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εθισμού σε τυχερά παιχνίδια και τζόγο», στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των πολιτών σε αυτού του είδους τις εξαρτήσεις;
• Με δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχει επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο 31.536€ την ημέρα για τη μη συμμόρφωσή της στην ελεύθερη εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών τυχερών παιχνιδιών-«Κουλοχέρηδών» (φρουτάκια), πώς κρίνει την επιστροφή ενός μέρους του προστίμου, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων και δομών απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και υποδομών για την πάταξη του παράνομου τζόγου;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης