Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών

E-mail Εκτύπωση

Τις ανησυχίες για τα χαμηλά επίπεδα που παρουσιάζουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές σε θέματα γνώσης των δεξιοτήτων και των δικαιωμάτων τους, εμπιστοσύνης και αισθήματος προστασίας επιβεβαίωσε η πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Καταναλωτών. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, το ποσοστό των καταναλωτών που αισθάνονται ενημερωμένοι και προστατευμένοι είναι κάτω από 50%, ενώ ειδικά οι ευάλωτες ομάδες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις επιλογές που τους προσφέρονται, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, υφίστανται περισσότερα προβλήματα και εμφανίζουν απροθυμία να αναλάβουν δράση όταν προκύπτουν προβλήματα.

Όπως δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος κ. John Dalli «τα αποτελέσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, οι οποίοι κινούνται μέσα σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν καταιγισμό πληροφόρησης»

Παράλληλα, όπως αποδεικνύεται από τα πορίσματα της έρευνας, τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα εργαλεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών δεν επαρκούν, ενώ τα περιθώρια δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών και τη μείωση της ζημίας που υφίστανται παραμένουν αυξημένα.

Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Υπάρχει πρόβλεψη για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων πολιτικών βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαίων καταναλωτών και εάν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται;
2. Υπάρχει πρόβλεψη για την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών που να απευθύνονται στους ευάλωτους καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ αλλά και κρατών μελών;
3. Υπάρχει σχέδιο δράσης για την άμεση υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε κράτη μέλη που παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά πχ. Ελλάδα;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης